Zaznacz stronę

O projekcie

Tytuł projektu: TurysTYka w mig
Okres realizacji: 01.04.2020 – 30.11.2020
Wartość projektu: 120 000 PLN
Dofinansowanie: 100%

Opis projektu:

Projekt „TurysTYka w mig” dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Realizowany przez Stowarzyszenie ZLOT przez osiem miesięcy w okresie od 01.04.2020 do 30.11.2020 w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie powiatów ostródzkiego, iławskiego, olsztyńskiego, części powiatu elbląskiego tworzących subregion Mazury Zachodnie.
Celem głównym projektu „TurysTYka w mig” jest zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej u 30 osób w wieku 18-66 lat zamieszkujących subregion Mazur Zachodnich. Realizowany był poprzez aktywizację 30 osób z branży turystycznej i około turystycznej, w tym 5 głuchych z subregionu Mazur Zachodnich w tworzeniu elementów marki turystycznej, poczuciu odpowiedzialności za wytworzone narzędzia promocyjne, podniesieniu kwalifikacji przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb osób głuchych jako potencjalnych turystów.

Mazury Zachodnie w MIG - ZLOT - turystyka w mig

W ramach projektu:

  • przeprowadzono cykl szkoleń praktycznych z budowania wizerunku i komunikacji bez barier (32 godziny) z udziałem tłumacza języka migowego,
  • uczestnicy stworzyli logo regionu Mazur Zachodnich,
  • powstał spot turystyczny skierowany do osób niesłyszących,
  • została utworzona platforma internetowa www.mazuryzachodnie.travel do koordynowania wydarzeniami w regionie,
  • nastąpiła integracja ze środowiskiem osób głuchych,
  • uzyskano wsparcie działalności promocyjnej organizacji,
  • zostało doposażone biuro organizacji,
  • podniesiono kwalifikacje członków i pracowników organizacji poprzez organizację kursu polskiego języka migowego na poziomie podstawowym A1.

 

Biuro Projektu:

Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna
Pl. 1000-lecia P.P. 1A, 14-100 Ostróda
tel. +48 501 220 085